วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การทำแผ่นพับ
การทำแผ่นพับ
ข้าพเจ้าทำแผ่นพับเกี่ยวกับการแนะนำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ในการทำแผ่นพับข้าเจ้าทำในโปรแกรม IIastator เอาข้อมูล รูปภาพมาใส่ เสร็จแล้ว save เป็น JPEG ข้อความไม่ควรใส่มากจนเกินไปเพราะจะทำให้ผู้อ่านไม่สนใจในการอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น: